Skip links

JIS anslutna föreningar

Järva i samverkan består idag av 18 anslutna föreningar som alla arbetar med barn och unga i Järva. 

Våra anslutna föreningar

Järva i samverkan är en stödfunktion för föreningar som arbetar för och med barn och unga i Järva. JIS är en stödfunktion och syftar till att optimera samverkan i området. Våra föreningar har alla samma mål – att aktivivera, skapa mötesplatser och därigenom ge barn och unga fler möjligheter att nå sina framtidsdrömmar. 

"Det är föreningarna som är JIS. Vi arrangerar inte några egna aktiviteter utan ser bara till att koordinera och stötta.

De olika föreningarna engagerar ju olika barn och unga, så man kan tipsa om varandra, göra saker tillsammans föreningarna emellan och ansöka om medel från oss för samverkansprojekt, för att få större spridning och engagemang."

Gia - Verksamhetschef Järva i Samverkan

DRÖMSTORT

Alltför många ungdomar saknar personer i deras omgivning som kan stötta och vägleda dem. Därför arbetar de på Drömstort med att ge ungdomar i ålder 15 till 25 år verktygen och möjligheterna att uppfylla sina drömmar.

DrömStort öppnar upp möjligheter för ungdomar i socioekonomiskt svaga områden att aktiveras, utvecklas och integreras i samhället. De har idag en mötesplats i Rågsved för ungdomar samt driver gratis läxhjälp i Järva, samt en service som hjälper nyanlända att integrera sig i samhället.

EN FRISK GENERATION

En Frisk Generation erbjuder en aktiv fritid för hela familjen, oberoende av prestation, pengar eller färdigheter.

En Frisk Generation är en ideell förening som bidrar till att bryta trenden med ojämlik hälsa genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. De erbjuder kostnadsfria hälsofrämjande familjeaktiviteter, skolprogram och öppna aktiviteter. Alla deras aktiviteter sker lokalt, är kostnadsfria och utrustning för specifika aktiviteter tillhandahålls på plats. Aktiviteterna är anpassade för barn som är 4-12 år i områdena som väljs ut i samråd med kommunen. 

Fryshuset

På Fryshuset kan du göra allt ifrån att dansa, spela basket och repa med ditt band till att träffa nya kompisar, gå utbildningar eller få hjälp med att skaffa ditt första jobb.

På Fryshuset i Husby ger de unga verktyg att skapa en meningsfull fritid för sig själva och andra. De skapar och söker arbetstillfällen för unga och handleder dem genom sina uppdrag. Här finns också två skolor, Fryshuset Akademiska Järva årskurs F-6 och Fryshuset grundskola Västra årskurs 7-9.

Internationella bekantskaper

Internationella bekantskaper är en ideell förening.och vår vision är ett Sverige där alla är bekväma i det svenska språket och delaktiga i samhället. Vi arbetar med att skapa kontakter mellan personer som talar svenska och personer som vill lära sig svenska samt har gratis läxhjälp för barn och unga i Järva.

Vårt arbete bygger på ideellt engagemang från svensktalande personer som vill bidra till att motverka den omfattande kontaktlöshet som finns mellan personer etablerade i det svenska samhället och mer eller mindre nyanlända personer. 

Kista träff

Kista Träff är en förening med uthyrning av lokaler, och en öppen mötesplats. Vi strävar efter att bjuda in till samtal för att göra det möjligt för enskilda, föreningar och övriga att ta plats i Kista.

Samlingslokalen Kista träff är belägen mitt på Kista Torg, i en dynamisk stadsmiljö med närhet till både kommunikation och en av Stockholms mest välbesökta gallerior – Kista Galleria. En plats där människor med olika etniska, kulturella, sociala och religiösa bakgrunder och erfarenheter har kunnat mötas under året som en öppen mötesplats. 

Läsfrämjarinstitutet

Läsfrämjarinstitutet har som ändamål att bedriva läs-, litteratur- och kulturfrämjande verksamhet för barn och deras vuxna. Verksamhetens syfte är att stärka demokratin och öka integrationen och delaktigheten i samhället.

Allt Läsfrämjarinstitutet gör syftar till att ge barn ordets makt och en arena att agera på. Med språk, kultur och bildning vill de stimulera alla att hitta sin väg till frigörelse och frihet.

Läsfrämjarinstitutet driver Läslandet som är en plats för läs-, litteratur- och kulturaktiviteter för barn 3-11 år och deras medföljande vuxna. De anordnar också metodutbildning i LFI-metoden för förskolor, skolor, bibliotek och andra läsfrämjande aktörer. 

Läxhjälpen

Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som bedriver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för elever som riskerar att inte klara skolan. Läxhjälpsprogrammet är gratis för elever och sker i samverkan med elevernas skolor.

Läxhjälpens vision är att alla ska växa upp med förutsättningar att klara skolan och forma sin egen framtid. Läxhjälpsprogrammet idag från Malmö i söder till Haparanda i norr, i 90 skolor med resultat som ligger under rikssnittet och i områden där behovet är som störst.

Löparakademin

Löparakademin är en ideell organisation som verkar för jämlik hälsa och social inkludering. Löparakademin arbetar för jämlik hälsa och social inkludering med visionen om ett Sverige där alla kan uppnå sin fulla potential.

Gemensamt för många av Löparakademins projekt är att de använder löpning som ett redskap för att nå sociala förbättringar. Genom nära samarbeten med företag, boende, skolor och föreningar skapar de naturliga plattformar för integration och öppnar möjligheter för såväl individer som områden att utvecklas.

Norra Järva Scoutkår

Norra Järva Scoutkår är scoutkåren för dig som bor i Akalla, Husby eller Kista. De har en liten men trevlig scoutstuga i Husby Gård, där de har aktiviteter för barn och ungdomar från 5 till 25 år.

Utöver terminsaktiviteter arrangerar Norra Järva Scoutkår hajker (övernattningar) och sommarläger. De är en del av riksorganisationen Scouterna med drygt tusen scoutkårer i hela Sverige med en aktiv verksamhet för barn och unga. Scouterna ger barn och unga från alla delar av samhället chansen att uppleva äventyr tillsammans och växa som individer. 

Processkedjan

Process Kedjan vänder sig till unga som lever med missbruk och kriminalitet och i utanförskap. Process Kedjan verkar för att skapa förutsättningar för dem att bryta med sina dåliga vanor och skapa ett rikt och meningsfullt liv i frihet.

Process Kedjan har ett unikt coachningsprogram riktat till unga människor som sitter inlåsta på häkte, institution och anstalt. För de ungdomar som befinner sig i frihet finns kvalificerade kontaktpersoner, meningsfulla program, preventiva insatser och aktiviteter. Process Kedjans inbjudande lokaler ska vara en trygg miljö att komma till för den som behöver stöd och gemenskap och det finns alltid utbildad personal på plats.

Rinkeby Folketshus

Rinkeby Folkets Hus är en medborgardriven ideell förening och ett lokalt nav för Rinkebybornas engagemang och organisering. I sin verksamhet är de inriktade på demokratisering av folkbildning, och arbetar för att information och kunskap ska vara tillgänglig för alla.

Rinkeby Folkets Hus har tre kärnverksamheter: kultur (gemenskap), folkbildning, (demokrati) och lokaluthyrning (föreningsstöd). Målet är att aktiviteterna som bedrivs i huset ska motsvara de boendes behov, och riktas till deras målgrupper som är barn och föräldrar, unga vuxna och det lokala föreningslivet. 

Shanta IF

Shanta idrottsförening har funnits sedan 1998 och bedrivs av föreningsaktiva barn och ungdomar. Föreningen syftar till att ta tillvara sina medlemmars kulturella, idrottsliga och samhälliga intressen.

Målet med Shanta IF verksamhet är att verka för att barn och ungdomar ska kunna delta i olika tävlingar och turneringar, kulturella och sociala aktiviteter. Engagemang är det ideella arbetets drivkraft och inom Shanta IF har alla stor erfarenhet av att vara eldsjälar. 

Kista SC

Kista SC arbetar för att ge barn, ungdomar och vuxna möjligheten att vara aktiva genom Kista SC. Kista SC ser det som sin roll att både driva en idrottslig och en social verksamhet och driver bland annat aktiviteter inom fotboll, boxning, brasiliansk JiuJitsu och gymnastik.

Kista SC arbetar för att ge ungdomar en meningsfylld och fostrande fritidssysselsättning samt utveckla idrottsliga förmågor. De syftar till att erbjuda så många barn, ungdomar och vuxna som möjligt att vara aktiva i Kista SC.

Stiftelsen The global village

Stiftelsen The Global Village är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse. Stiftelsen eftersträvar att möjliggöra och verka för att alla människor blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.

Stiftelsens verksamhet består bland annat av seminarier, nätverksträffar, Town Hall Meetings, Järva Filmfestival och Järvaveckan. Därtill genomför de årligen större undersökningar och rapporter för att bidra till bättre kunskap om integration, inkludering och social hållbarhet.

Healthy Woman

Healthy woman är ett kvinnonätverk som ingår i föreningen Kista Sports Club som fokuserar på att förbättra tjejers fysiska och psykiska hälsa genom att erbjuda träning och kurser för alla anslutna medlemmar.

Som medlem hos Healthy Woman kan kvinnor ta del av träning på gym med personlig tränare samt dansklasser och kurser. Varje månad anordnas tjejkvällar med olika föreläsningar och aktiviteter där alla oavsett val av träningsform får möjlighet att umgås, skaffa nya vänner och byta erfarenheter. Medlemskapet är kostnadsfritt & endast för tjejer.

Rädda barnen Västerort

Rädda Barnens Västerort arbetar för barn och unga Hässelby-Vällingby och Spånga-Tensta och är en lokalförening under organisationen Rädda barnen.

Inget barn i Sverige ska leva i otrygghet och utanförskap. Därför ger Rädda barnen ger stöd och skydd till barn som har det tufft och pratar med beslutsfattare för att samhället ska ta sitt ansvar. De gör vad som krävs här och nu för en ljusare framtid – för att alla barn i Sverige ska växa upp på lika villkor.

Bromma KFUM

Bromma KFUM verksamhet riktar sig till barn och unga i hela västerort. De har bland annat aktiviteter i deras sporthall och föreningslokaler i Alvik samt kurs- och lägergården Kärsögården på Ekerö.

Bromma KFUM erbjuder en mängd olika aktiviteter inom bland annat idrott och kultur, läger med olika inriktningar samt bedriver socialt arbete med fokus på barn och unga. De syftar till att ge alla barn och unga möjligheten till en utvecklande, meningsfull och rolig fritid.

Geesguud

Geesguud jobbar med barn genom hälsofrämjande och kunskapshöjande aktiviteter. Det kan utrycka sig genom aktiviteter som t.ex. museibesök, simskola med både barn och mammor. Geesguud bedriver också läxhjälp för barn för att underlätta skolgång.

Barn och mammor erbjuds att lämna sitt lokalområde och ta sig ut till olika badplatser i Stockholm för att bada. I början på våren så anordnar Geesguud skräpplockardag för att välkomna våren. Under somrarna så åker Geesguud på kollo med både barn och föräldrar, det brukar vara mellan 3-6 dagar. Ungdomar erbjuds också föreläsningar som förebygger kriminalitet via externa föreläsare. Vi avslutar sommaren med gemensam grillning med både barn och mammor.

Nyfiken på att bli en del av Järva i samverkan?