Skip links

Vi optimerar samverkan för föreningar som jobbar med barn och unga i Järva.

"Det är föreningarna som är JIS. Vi arrangerar inte några egna aktiviteter utan ser bara till att koordinera och stötta.

De olika föreningarna engagerar ju olika barn och unga, så man kan tipsa om varandra, göra saker tillsammans föreningarna emellan och ansöka om medel från oss för samverkansprojekt, för att få större spridning och engagemang."

Tillsammans blir vi ännu bättre.

Aktivitetskalender

Här hittar du alla aktiviteter för barn och unga av JIS anslutna föreningar denna vecka.

Vi tror på samverkan

I september 2020 inleddes en dialog med 16 olika föreningar som arbetar för barn och unga i Järva. De saknades en fast plattform för nätverk och en strukturerad modell för samverkan - och utifrån föreningarnas önskemål bildades JIS ihop med Gålöstiftelsen.

Gålöstiftelsen

Gålöstiftelsen hade under många år stöttat projekt kring barn och unga i olika former när de 2020 tog initiativ till Järva i samverkan. De ville även se en utökad samverkan mellan privat näringsliv, ideella föreningar och den offentliga sektorn, vilken samverkan de anser vara helt nödvändig för att åstadkomma en varaktig förändring i området.