Skip links

Samverkanspotten

Ur ansökanspotten kan föreningar inom JIS söka medel för samverkansprojekt som riktar sig till barn och unga.

Samverkanspotten JIS

Vi beviljar endast medel för samverkansprojekt mellan föreningar i JIS.

  • Ni fyller i ansökan digitalt eller skriftligt. 
  • Ni skickar in ansökan till emilia@galostiftelsen.se eller ger den till oss på plats. 
  • Bedömning av ansökan sker inom Järva i Samverkan samt Gålöstiftelsen.
  • Ni får beslut om ansökan via mejl eller telefon.

Storleken på aktivitetspotten avgörs av Gålöstiftelsens ekonomiska möjligheter att stödja olika projekt riktade till barn och unga samt prioriteras till föreningar som samverkar med varandra. Föreningarna får förtroende att skapa aktiviteterna utifrån de behov som finns. Det innebär att ansökningspotten endast finansierar enstaka projekt och inte kan användas som ett långsiktigt verksamhetsstöd. Vi betalar inte ut lön ur aktivitetspotten. 

Syftet med samverkanspotten är att främja samverkan både inom och utanför Järva i Samverkan i syfte att ge barn och unga i Järva förutsättningar och möjligheter att skapa sig en stark framtidstro. Vår målsättning är att främja integration och mångfald i allt det vi gör och står för.

Järva i Samverkan är en religiöst och politiskt obunden sammanslutning vilket innebär att aktiviteter som är finansierade via Järva i Samverkans samverkansspott inte får ske utifrån en religiös eller politisk agenda.

Ansökan till aktivitetspotten ska ske tre veckor innan avsedd aktivitet eftersom Gålöstiftelsen då får möjlighet att i god tid se över aktiviteten före aktuell projektstart samt hinna med att verkställa utbetalningen. Eftersom en aktivitetspott är begränsad, måste man ansöka i god tid. Alla måste få en möjlighet att på lika villkor ansöka. 

Utbetalning av bidrag sker kort efter att beslut är fattat under förutsättning att föreningen inte är sen med några redovisningar och har kvar pengar i sin pott.

Redovisning ska ske genom ifylld blankett där aktiviteten utvärderas i förhållande till bland annat mål, syfte och ekonomisk redovisning. Datum för sista redovisningsdag meddelas i samband med besked om beviljad ansökan. Vid förfrågan ska kopior på verifikat som styrker kostnaderna kunna uppvisas ex. kvitton. Aktiviteter som löper över flera år ska alltid delredovisas i december.

Ladda ner ansökningsmallen i pdf-format

Ladda ner bidragsredovisning i pdf-format