Skip links

”Genom att vara en stiftelse i tiden vill vi bidra till ett integrerat Storstockholm där barn och ungdomar kan optimera sina livschanser.”  – Gålöstiftelsens vision

Järva i samverkan - ett initiativ av Gålöstiftelsen

Gålöstiftelsen arbetar för att Järvaområdet ska vara en plats där unga har samma förutsättningar att lyckas i livet som unga från andra områden. Gålöstiftelsen hade under många år stöttat projekt kring barn och unga i olika former när de 2020 tog initiativ till Järva i samverkan. De ville se hur man kan öka effekten i det som görs, genom att skapa förutsättningar för samverkan mellan olika projekt som de både idag och i framtiden finansierar. De ville även se en utökad samverkan mellan privat näringsliv, ideella föreningar och den offentliga sektorn, vilken samverkan de anser vara helt nödvändig för att åstadkomma en varaktig förändring i området. Därför tog Gålöstiftelsen initiativ till Järva i samverkan.

JIS byggdes av Järvas barn och ungdomsföreningar

Efter flera samtal och möten med ideella organisationer i Järva som alla arbetade för barn och unga skapades grunden för Järva i samverkan. Idag finns JIS på plats i Rinkeby och arbetar med samverkan i Järva inom både den privata, ideella och offentliga sektorn i syfte att uppnå “Ett tryggt och attraktivt Järva där vi genom samverkan optimerar barn och ungas förutsättningar” – JIS vision. 

Gålöstiftelsen står bakom JIS

Gålöstiftelsen är sprungna ur övertygelsen att om barn får en realistisk möjlighet att klara sina studier och får stöd för detta, kommer vi successivt att bygga ett framtida samhälle där alla får en chans att utvecklas och maximera sina livschanser. Gålöstiftelsen har visserligen funnits länge, men arbetar med att alltid anpassa sig efter samtiden, se dagens behov och hjälpa till där de gör mesta möjliga nytta. De är måna om att se verkligheten som den är och aldrig tappa fokus från deras övergripande mål – att hjälpa så många barn och unga som möjligt. 

Därför har de idag studiestipendier samt stöd och stipendier till barn och ungdomar med funktionsnedsättning, olika hjälporganisationer, studieresor och högre studier. Läs mer om Gålöstiftelsen på deras hemsida.