Skip links

Trygga JIS

Information och material för att skapa trygga mötesplatser för alla på JIS.

Trygga JIS

Trygga JIS är ett en policy, utbildning och riktlinjer. Men lika stor del handlar om förhållningssätt, kultur och attityder. Trygga JIS är en pågående lärande process. Där föreningar inom JIS och andra aktörer alltid kan bli bättre på att skapa trygga rum och miljöer för barn. I den här policy får vi som är verksamma inom JIS ta del av tankar och tips som hjälper oss att göra våra verksamheter och aktiviteter tryggare för barn. Policy innehåller riktlinjer som vi alla behöver vara medvetna om, samt konkreta tips på hur vi kan agera i olika situationer. Trygga JIS är ett sätt att tänka som ökar tryggheten – både för barnen som deltar i JIS samverkansaktiviteter och alla som är verksamma med barn.

Trygga JIS i PDF-format

Medgivande blankett för foto av barn i Word-format

Mall handlingsplan vid misstanke övergrepp utanför verksamheten i Word-format

Mall handlingsplan vid misstanke övergrepp i verksamheten i Word-format