Skip links

Gålöstiftelsens studiestipendium

Gålöstiftelsen studiestipendium​

För att kunna få stipendium måste man studera på heltid. Stipendierna kan tidigast sökas av elever i årskurs 6 och kan beviljas för studier från och med årskurs 7 i grundskolan till dess den sökande avlägger en akademisk grundexamen dock längst till och med det läsår då den sökande fyller 24 år (är du född före 1999 så kan du inte söka). 

För sökande på gymnasienivå gäller studier på nationellt program. Gålöstipendier kan sökas för teoretiska eller praktiska studier i Sverige eller utomlands. Stipendiebeloppen påverkas inte av de högre kostnaderna för utlandsstudier. Stipendier för utlandsstudier under sommarlovet kan komma i fråga endast om det finns särskilda skäl, t ex att studierna är ett led i en planerad eller pågående yrkesutbildning. Stiftelsen prioriterar regelmässigt helårsstudier.

Stipendierna är behovsprövade. Prövningen görs med utgångspunkt från den sökandes och föräldrarnas ekonomiska förutsättningar. Detta gäller i samtliga fall, d v s även då den sökande flyttat hemifrån och anser sig ha sin ekonomi skild från föräldrarna. Det gäller även om föräldrarna lever åtskilda. En bestämd förutsättning för stipendium är således att båda föräldrarnas inkomstförhållanden redovisas enligt anvisningar på blanketten. För närvarande dras gränsen för föräldrainkomsten (beskattningsbar förvärvsinkomst) vid 600.000 kronor. Stipendiesumman är för närvarande mellan 5.000 – 10.000 kronor för ett läsår, beroende på studienivå.

Vanliga frågor

Planerar du att studera HT 23/ VT 24?

Vad kul, då kanske du är berättigad att söka Gålöstiftelsens studiestipendier!

Nedan ser du vad som krävs för att ansöka:

Datum för att söka studiestipendium är från 1 november till och med 31 januari kl 16.00.

Stipendierna kan sökas av elever i årskurs 6 och kan beviljas för studier från och med årskurs 7 i grundskolan till dess den sökande avlägger en akademisk grundexamen dock längst till och med det läsår då den sökande fyller 24 år (är du född före 1999 så kan du inte söka).

  • Ansökan sker helt digitalt d v s att alla bilagor ska bifogas som filer vid registrering av ansökan. Ansökan ska INTE skickas in med post.

Klicka här för att komma till ansökan.

Tänk på att vara ute i god tid med din ansökan, gör man den sista dagen är det svårt att få tag på alla bilagor som krävs, en ofullständig ansökan behandlas inte. Då får man göra ett nytt försök nästa läsår. Vi tar inte emot kompletteringar i efterhand, allt ska vara med i den digitala ansökan.