Skip links

JIS anslutna föreningar

Järva i samverkan består idag av 17 anslutna föreningar som alla arbetar med att ge barn och unga i Järva en meningsfull fritid.

DrömStort

Drömstort arbetar med att ge ungdomar i ålder 15 till 25 år verktygen och möjligheterna att uppfylla sina drömmar.

En frisk generation

En frisk generation jobbar för att bryta trenden med ojämlik hälsa genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap.

Fryshuset i Husby

Fryshuset i Husby får unga verktyg att skapa en meningsfull fritid för sig själva och andra.

Internationella Bekantskaper

Internationella bekantskaper arbetar för ett Sverige där alla är bekväma i det svenska språket och delaktiga i samhället.

Kista Träff

Kista Träff är en förening med uthyrning av lokaler, och en öppen mötesplats fullt med aktiviteter för alla medborgare i Järva.

Läsfrämjarinstitutet

Läsfrämjarinstitutet har som ändamål att bedriva läs-, litteratur- och kulturfrämjande verksamhet för barn och deras vuxna.

Läxhjälpen

Läxhjälpen erbjuder läxhjälp som ett stöd till ordinarie skolarbete för högstadieskolor som ligger under rikssnittet i gymnasiebehörighet

Löparakademin

Löparakademin är en ideell organisation som verkar för jämlik hälsa och social inkludering genom fysisk aktivitet.

Norra Järva Scoutkår

Norra Järva Scoutkår är scoutkåren för alla som bor i Akalla, Husby eller Kista och anordnar aktiviteter för hela familjen.

Processkedjan

Process Kedjan vänder sig till unga som lever i kriminalitet och utanförskap och verkar för att skapa förutsättningar för dem att bryta med sina dåliga vanor och skapa ett rikt och meningsfullt liv i frihet.

Rinkeby Folkets Hus

Rinkeby Folkets Hus är ett lokalt nav för Rinkebybornas engagemang och organisering. De utformar aktiviteter efter medborgarnas önskemål och behov.

Shanta IF

Shanta idrottsförening har funnits sedan 1998 och syftar till att ta tillvara sina medlemmars kulturella, idrottliga och samhälliga intressen.

Rädda Barnen Västerort

Rädda Barnens Västerort arbetar för barn och unga Hässelby-Vällingby och Spånga-Tensta och är en lokalförening i organisationen Rädda barnen.

The Global Village

Stiftelsen The Global Village eftersträvar att möjliggöra och verka för att alla människor blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.

Geesguud

Geesguud jobbar med barn genom hälsofrämjande och kunskapshöjande aktiviteter med fokus på att aktivera hela familjen.